Lid worden van de Sterrenwacht "Corona Borealis"


Lid Worden?

U kunt zich opgeven als lid of als donateur. 

lidmaatschap:  

- U krijgt een periodieke nieuwsbrief die per email wordt toegestuurd.
- U mag gratis deelnemen aan alle werkgroepen en presentaties.
- U mag deelnemen aan discussieavonden.
- U mag gebruik maken van de apparatuur op de sterrenwacht.
- U ontvangt 50% korting op onze cursussen.

Lidmaatschap kost € 60,- per jaar. Gezinsleden krijgen € 35,00 korting.

Donateur:

- U krijgt een periodieke nieuwsbrief die per email wordt toegestuurd.
- U ontvangt 3 gratis toegangsbewijzen voor onze presentaties

Donateurschap kost minimaal € 15,-  per jaar.

Met uw lidmaatschap of donateurschap steunt U Corona Borealis!

Na aanmelding krijgt U een volledig-lid-kaart of een donateurs-kaart.

Stichting Volkssterrenwacht Corona Borealis te Zevenaar
Bankrekening IBAN nummer: NL92 ABNA 04224 39142

 

Aanmeldingen bij de voorzitter of via het aanmeldingsformulier.